Dàn nóng kho lạnh

Còn hàng

Liên hệ

Power input: 9.7kW, Capacity: 19kW 3P/380V/50Hz

Power input: 9.7kW, Capacity: 19kW

3P/380V/50Hz 

Sản phẩm liên quan