Danh mục

Dự án Nhà máy YoungJin

Dự án Nhà máy YoungJin

Trần Văn Diễn 13/03/2019
Địa điểm: KCN Điềm Thụy Thái Nguyên Công năng: PHÒNG SẠCH điện tử Thời gian hoàn thành dự án: Năm 2018 Một số hình ảnh của dự án
Dự án nhà máy TNHH APS

Dự án nhà máy TNHH APS

Trần Văn Diễn 13/03/2019
Địa điểm: Khu Công Nghiệp Thị trấn Phùng Công năng: PHÒNG SẠCH Thời gian hoàn thành dự án: Năm 2018 Một số hình ảnh của dự án
Dự án kho lạnh Hưng Yên

Dự án kho lạnh Hưng Yên

Trần Văn Diễn 27/02/2019
Địa điểm: Công ty Bích Thị - Hưng Yên Công năng: KHO LẠNH BẢO QUẢN Thời gian hoàn thành dự án: Năm 2018 Một số hình ảnh của dự án
Dự án Phòng sạch điện tử SNS

Dự án Phòng sạch điện tử SNS

Trần Văn Diễn 27/02/2019
Dự án: Phòng sạch điện tử SNS Địa điểm: KCN Quế Võ - Bắc Ninh Công năng sử dụng: PHÒNG SẠCH Thời gian thực hiện và hoàn thành: Năm 2018 Một số hình ảnh của dự án: ...