GIỚI THIỆU

DỰ ÁN KHO LẠNH BT HƯNG YÊN

Địa điểm: Công ty Bích Thị - Hưng Yên

Công năng: KHO LẠNH BẢO QUẢN

Thời gian hoàn thành dự án: Năm 2018

Một số hình ảnh của dự án

TAGS :

Dự án

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: