GIỚI THIỆU

Dự án nhà máy Dược phẩm Medzavy

Địa điểm: Công ty Dược phẩm Medzavy

Công năng: PHÒNG SẠCH 

Thời gian hoàn thành dự án: Năm 2018

Một số hình ảnh của dự án

 

Nhà máy dược phẩm Medzavy

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: