GIỚI THIỆU

DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NHỰA APS

Địa điểm: Khu Công Nghiệp Thị trấn Phùng

Công năng: PHÒNG SẠCH 

Thời gian hoàn thành dự án: Năm 2018

Một số hình ảnh của dự án

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: