GIỚI THIỆU

DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐIỆN TỬ YOUNGJIN

Địa điểm: KCN Điềm Thụy Thái Nguyên

Công năng: PHÒNG SẠCH điện tử

Thời gian hoàn thành dự án: Năm 2018

Một số hình ảnh của dự án

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: