GIỚI THIỆU

PHÒNG SẠCH SNS

Dự án: Phòng sạch điện tử SNS

Địa điểm: KCN Quế Võ - Bắc Ninh 

Công năng sử dụng: PHÒNG SẠCH

Thời gian thực hiện và hoàn thành: Năm 2018

Một số hình ảnh của dự án:

 

TAGS :

Dự án

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: